Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Subvenții

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR SEI  ÎN CADRUL PROIECTULUI “COPIII ȘI PĂRINȚII ROMI VOR LA ȘCOALĂ!”

 1. Beneficiari
 • elevii din clasa a V a- VIII a, beneficiari de sesiuni de mentorat și de sprijin educațional intensiv la Matematică și Limba și Literatura Română
 1. Scopul subvențiilor

Acordarea de către REF Romania a unei subvenții sub forma unui pachet integrat de servicii și sprijin financiar pentru participarea elevului la programul de sprijin educațional implementat de REF Romania. Subvenția este acordată în cadrul proiectului Copiii și părinți romi vor la școală –  ID 132996, finanțat prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Părintele va utiliza subvenția primită în cadrul proiectului doar în scopul asigurării elevului beneficiar a unor condiții necesare pentru frecventarea școlii și continuarea studiilor de către elevul beneficiar.

 • Tipul subvențiilor

Subvenții de studiu vor fi acordate tuturor celor 800 de elevi, beneficiari ai programului de sprijin educațional intensiv.

Subvenții de excelență vor fi acordate pentru 200 de elevi din cei 800 beneficiari ai programului de sprijin educațional intensiv. Cele 200 de burse vor fi oferite acelor elevi care vor dovedi un progres academic și de dezvoltare personală semnificativ și îmbunătățirea considerabilă a frecvenței școlare.

Subvenții de progres studiu vor fi acordate pentru 400 de elevi din cei 800, beneficiari ai programului de sprijin educațional intensiv. Cele 400 de burse vor fi oferite acelor elevi care vor dovedi un progres academic și de dezvoltare personală la un nivel mediu.

 1. Obligațiile beneficiarului
 2. Să participe la sesiunile de sprijin educațional intensiv

Absența beneficiarului la ședințele de mentorat va fi posibilă  numai în următoarele situații:

 • accidente cu vătămări corporale grave atestate de medicii specialiști,
 • contactarea unor boli grave/cronice care necesită tratament,
 • deces în familie,
 • alte situații medicale,
 • situații de forță majoră.
 1. Să nu absenteze nemotivat de la școală – numărul permis maxim de absențe nemotivate cumulate la școală este de 50 absențe pe an școlar. Situația absențelor va fi monitorizată de mentori;
 2. Să nu aibe corigențe;
 3. Să nu aducă prejudicii imaginii proiectului, sub sancțiunea de daune într-un cuantum egal cu valoarea totală a prezentei convenții.

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR A  DOUA ȘANSĂ  ÎN CADRUL PROIECTULUI COPIII ȘI PĂRINȚII ROMI VOR LA ȘCOALĂ!”

 1. Beneficiari
 • Adulți de etnie romă, beneficiari de măsuri corective de părăsire a școlii prin participarea la programul de tip A Doua Șansă
 1. Scopul subvențiilor

Acordarea de către REF Romania a unei subvenții sub forma unui pachet integrat de servicii și sprijin financiar pentru participarea adultului la programul de tip A Doua Șansă, implementat de REF Romania. Subvenția este acordată în cadrul proiectului Copiii și părinți romi vor la școală –  ID 132996, finanțat prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Părintele va utiliza subvenția primită în cadrul proiectului pentru a-și asigura anumite condiții necesare pentru frecventarea școlii și continuarea studiilor.

 • Tipul subvențiilor

Subvenții ADS vor fi acordate tuturor celor 310 beneficiari ai programului de tip A Doua Șansă.

Subvenții absolvire ADS vor fi acordate pentru 235 beneficiari care vor finaliza Anul I al programului tip A Doua Șansă.

 1. Obligațiile beneficiarului
 2. Să participe la programul de tip A doua Șansă și la sesiuniile de mentorat specifice din cadrul măsurilor corective de părăsire a școli
 3. Să absolve modulele din cadrul programului ADS;
 • Să nu facă nimic de natura ce poatea aduce prejudicii imaginii proiectului, sub sancțiunea de daune într-un cuantum egal cu valoarea totală a prezentei convenții.