Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Mentorat

 

Prin activitățile de mentorat, individuale și de grup și consiliere, mentorul contribuie la creșterea potențialului uman al familiilor beneficiare.

Activități din cadrul componentei de mentorat, consiliere și orientare:

 • Elaborare metodologie mentorat pentru părinții romi, beneficiari ai programului educațional „A doua șansă” (ADS);
 • Elaborare metodologie mentorat pentru elevii beneficiari ai programului de pregătire educațională intensivă (SEI);
 • Selecția mentorilor (anunț, preselecție dosare, formare, selecție finală);
 • Formare inițială a mentorilor (mentori pentru elevi și mentori părinți beneficari ADS);
 • Desfășurarea activităților de mentorat individuale și de grup cu câte 16 elevi beneficiari din clasele V – VIII;
 • Desfășurarea activităților de orientare și consiliere pentru elevii și părinții beneficiari;
 • Întâlniri de schimb de experiență a mentorilor din proiect;
 • Sprijin în derularea campaniei de conștientizare asupra importanței educației în 50 școli și comunități de romi.

Rolul și responsabilitățile mentorilor pentru elevii SEI:

 • Să crească nivelul de motivaţie al elevilor beneficiari în sensul participării şcolare şi a conștientizării importanţei succesului şcolar;
 • Să contribuie la creșterea gradului de importanţă acordată de către părinţi/familie, educaţiei elevului beneficiar;
 • Să încurajeze elevii beneficiari să-și asume identitatea etnică;
 • Să contribuie la creșterea stimei de sine, a creativității, a dezvoltării de cunoștințe și abilități de viață ale elevilor beneficari;
 • Să ajute elevii beneficiari să-și planifice timpul de studiu și să-și îndeplinească sarcinile școlare;
 • Să monitorizeze și să motiveze beneficiarii în procesul de învățare, oferind metode de învățare eficientă;
 • Să faciliteze comunicarea dintre elevii beneficiari, familie și cadrele didactice din școală;
 • Să stimuleze interacțiunea dintre elevii beneficiari și alți elevi din școală/comunitate.
 • Să gestioneze situațiile de respingere/discriminare ale elevilor mentorati (daca este cazul);
 • Să încurajeze participarea elevilor beneficiari la activități extracurriculare (activități socio-culturale, vizite la muzee, film, teatru etc) alături de colegi;
 • Să sprijine elevii beneficiari în alegerea traseului educaţional/profesional și să îi sprijine pe cei care termină ciclul gimnazial să se înscrie la liceu;
 • Să ofere informații privind oportunitățile de care pot beneficia elevii romi;
 • Să dezvolte o relație de prietenie, de “frate/sora mai mare” cu elevii mentorați;
 • Să fie un model pentru elevii mentorați prin valorile pe care le promovează, comportament și atitudine;

Rolul și responsabilitățile mentorilor pentru părinții ADS:

 • Consiliază părinții beneficiari ADS pentru alegerea unui traseu profesional;
 • Ajută părinții să conștientizeze importanței educației;
 • Contribuie la îmbunătățirea relației părinți – copii – școală;
 • Facilitează transferul de informații și dezvoltă abilități sociale ale familiilor beneficiare.