Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programul A Doua Șansă

 

Programul de tip A Doua Șansă pentru învăţământul secundar inferior are ca scop asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie romă care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenții. Programul oferă măsuri remediale de tip A Doua Șansă în anul I pentru dobândirea competenţelor de bază celor care au părăsit timpuriu şcoala, oferind cursanților avantaje precum: durata flexibilă a programului, învăţarea alături de colegi aflaţi în situaţii de viaţă similare, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite anterior, conţinuturi adaptate vârstei şi  intereselor, evaluare centrată pe competenţe, consiliere şi sprijin.

Caracteristici ale programului “A doua şansă”:

 • Nu există limită superioară de vârstă;
 • Programul are o durată flexibilă;
 • Mininum 8 şi Maximum 20 elevi/clasă;
 • Programul este organizat în module;
 • Absolvenţii programului au dreptul la continuarea studiilor.

Un program atractiv!

 • Orar flexibil;
 •  Învăţarea alături de colegi aflați în situații de viață similare;
 •  Recunoașterea și certificarea competenţelor dobândite anterior;
 • Timp mai scurt;
 •  Aplicabilitate imediată;
 •  Conţinuturi adaptate vârstei şi  intereselor cursanțuilor;
 •  Evaluare centrată pe competențe;
 •  Consiliere și sprijin.

Organizarea şi funcţionarea programului “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior

 • În fiecare unitate de învăţământ în care se organizează programul “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior se vor constitui clase cu un număr minim de 8 elevi şi un număr maxim de 20 elevi. Aceştia vor îndeplini următoarele criterii:
 • sunt părinti și au vârsta de peste 25 de ani,
 • nu au absolvit învăţământul obligatoriu, şi au absolvit învăţământul primar dar nu au finalizat învăţământul secundar inferior fiind în una din situaţiile de mai jos:

(i) nu au parcurs nicio clasă din învăţământul secundar inferior;

(ii) au parcurs o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI)

(iii) au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi.

 • Înscrierea se face la unităţile de învăţământ care participă în proiect, pe baza unei cereri.
 • Unitatea de învăţământ solicită inspectoratului şcolar judeţean aprobarea de înfiinţare a clasei/claselor. Termenul de solicitare este perioada 15 iulie – 15 septembrie 2014.
 • Înscrierea se face pe baza dosarului de înscriere fără examen. Depunerea dosarelor de înscriere în anul I al Programului “A doua şansă” pentru învăţământ secundar inferior va avea loc în luna septembrie 2014.