Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sprijin Educațional Intensiv

 

Programul de Sprijin Educaţional Intensiv presupune sprijin acordat de către cadre didactice calificate, angajate prin proiect, celor 800 de elevi romi din clasele V-VIII, selectaţi în cadrul proiectului. Astfel, se asigură retenţia elevilor cu risc de abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru finalizarea ciclului gimnazial, respectiv accederea la nivel liceal pentru elevii din clasa a VIII-a. Elevii vor beneficia de sesiuni suplimentare la materiile Limba și Literatura Română şi Matematică pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele la aceste materii dar și de servicii integrate de mentorat, consiliere și subvenții.

De ce se acordă sprijin educațional intensiv elevilor?

  • Pentru a preveni situaţiile de abandon şcolar prin îmbunătăţirea rezultatelor școlare ale elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii;
  • Pentru a asigura accesul egal la o educaţie de calitate pentru elevii romi;
  • Pentru a crește oportunitățile de accesare a învățământului secundar superior (liceul);
  • Pentru a crește șansele de a finaliza învățământul secundar și de a accesa un loc de muncă stabil.

Rezultate  aşteptate:

  • 800 de elevi din 43 de școli vor beneficia de sesiuni SEI la Limba Română și Matematică;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor elevilor beneficiari și creșterea rezultatelor școlare la Limba Română și Matematică;
  • Creșterea frecvenței școlare și interesului față de școală;
  • Finalizarea cu succes a clasei în care sunt înscriși elevii SEI și continuarea studiilor;
  • Pentru elevii de clasa a VIII-a – promovarea testelor naționale și accesarea învățământului secundar de un număr cât mai mare de elevi romi de clasa a VIII-a.