Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Școlile în care se implementează proiectul

 

În perioada 18 aprilie – 17 septembrie 2014, au fost selectați 800 de elevi romi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din 43 școli din regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia. Selecţia a fost realizată de către Fundația Roma Education Fund Romania împreună cu partenerul Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Pe toată perioada procesului de selecție, echipa proiectului a colaborat cu unitățile școlare, aceștia facilitând selectarea elevilor din clasele V-VIII.

Pentru selectarea elevilor beneficiari ai proiectului, s-a realizat o metodologie de selecție care să țină cont de criteriile de selecție și o serie de instrumente precum: fișă de preselecție pentru elevi (s-au avut în vedere 2 mari categorii de criterii și anume situația socio-economică a familiei și situația școlară) și grila de evaluare. În urma evaluării fișelor de preselecție cu elevi, s-a întocmit Tabelul centralizator cu elevii beneficiari ai proiectului,  acesta fiind agreat și aprobat de către directorul unității școlare.

Dosarul de selecție a cuprins următoarele documente:

  • Formular de aplicare
  • Acordul părinților cu privire la  prelucrarea  datelor cu caracter personal
  • Adeverinţă care atestă că elevul se află în risc de părăsire timpurie a şcolii
  • Copie C.I părinte/reprezentant legal al copilului care va încheia contractul
  • Copie certificat de naştere elev aplicant

Etapele de selecție a elevilor beneficiari:

Lista școlilor în care se implementează proiectul:

 

Nr. Crt Județ Localitate Nr. elevi/grupe SEI 
1. Brașov Școala Generală Nr. 2 – Structura Soala  Gimnazială  nr.4 Făgăraș 16 elevi – 2 grupe
2. Școala Gimnazială Maieruș 16 elevi – 2 grupe
3. Școala Gimnazială Augustin 16 elevi – 2 grupe
4. Școala Gimnazială nr.5 Săcele 32 elevi – 4 grupe
5. Sibiu Școala de Arte si Meserii Iacobeni 16 elevi – 2 grupe
6. Școala Gimnazială Brădeni 16 elevi – 2 grupe
7. Școala Gimnazială Roșia 32 elevi – 4 grupe
8. Mureș Grup Școlar Band 16 elevi – 2 grupe
9. Școala Gimnazială Glodeni 16 elevi – 2 grupe
10. Școala Gimnazială Apalina, Reghin 16 elevi – 2 grupe
11. Școala Gimnazială Petelea 24 elevi – 3 grupe
12. Bacău Școala Gimnazială Nr.1 Dărmănești 16 elevi – 2 grupe
13. Școala Gimnazială Temelia 16 elevi – 2 grupe
14. Școala Gimnazială Băcioiu 16 elevi – 2 grupe
15. Școala Gimnazială Valea Seacă 16 elevi – 2 grupe
16. Iași Școala Gimnazială Dolhești 16 elevi – 2 grupe
17. Școala Gimnazială Slobozia Deal 16 elevi – 2 grupe
18. Școala Gimnazială Zmeu 16 elevi – 2 grupe
19. Școala Gimnazială Crucea 16 elevi – 2 grupe
20.  Școala Gimnazială  A.I.Cuza  Podu Iloaiei 16 elevi – 2 grupe
21. Suceava Școala Gimnazială, Valea Moldovei 32 elevi – 4 grupe
22. Școala Gimnazială Gulia 16 elevi – 2 grupe
23. Școala Gimnazială Voitinel 16 elevi – 2 grupe
24. Ialomița Școala Gimnazială  Borănești 16 elevi – 2 grupe
25. Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” nr.6 Fetești 16 elevi – 2 grupe
26. Școala Gimnazială Fetești 16 elevi – 2 grupe
27. Liceul Tehnologic  Slobozia 16 elevi – 2 grupe
28. Călărași Școala Gimnazială Frumușani 24 elevi – 3 grupe
29. Grup Școlar Budești 16 elevi – 2 grupe
30. Școala Gimnazială ”C-tin Teodorescu” Șoldanu 24 elevi – 3 grupe
31. Școala de Arte și Meserii Curcani 16 elevi – 2 grupe
32. Școala Gimnazială cu clasele I-VIII  Nr.2 Stancea 16 elevi – 2 grupe
33. Școala de Arte și Meserii ,,C-tin Brancoveanu” Vasilați 24 elevi – 3 grupe
34. Școala de Arte si Meserii Gălbinași 32 elevi – 4 grupe
35. Școala Gimnazială Dalga 16 elevi – 2 grupe
36. Giurgiu Școala Gimnazială  nr. 10 Giurgiu 16 elevi – 2 grupe
37. Liceul Tehnologic nr.1 Comana 16 elevi – 2 grupe
38. Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Singureni 16 elevi – 2 grupe
39. Școala Gimnazială  nr.3 Giurgiu 32 elevi – 4 grupe
40. Prahova Școala Gimnazială Rachieri, structură a Școlii Gimnaziale ,,Ion Ionescu” Valea Călugărească 16 elevi – 2 grupe
41. Școala Gimnazială Izvoarele 16 elevi – 2 grupe
42. Dambovița Școala Gimnazială  Mătăsaru 16 elevi – 2 grupe
43. Liceul Tehnologic ,,Udrea Băleanu” Băleni 16 elevi – 2 grupe