Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundația Roma Education Fund Romania a organizat conferința de lansare a proiectului Copiii și părinții romi vor la școală – 11 iunie 2014

 

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi și Roma Education Fund Ungaria, a anunțat pe data de 11 iunie 2014, lansarea proiectului “Copiii și părinții romi vor la școală!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul conferinţei de lansare, au luat cuvântul Dan Pavel Doghi, Director Național, Ionela Cristea, Manager proiect şi Dănuț Dumitru, Fundația Roma Education Fund Romania; Florin Moisa, Președinte Executiv şi Claudia Macaria, Coordonator Mentorat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi; Aurel Borcescu, Expert A Doua Șansă şi Daniel Ganea, Expert Sprijin Educațional Intensiv.

Proiectul, ce se desfășoară în perioada aprilie 2014 – august 2015 în aproximativ 50 de unități școlare din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est, are ca obiectiv general dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Proiectul “Copiii și părinții romi vor la școală!” răspunde acestei nevoi, având o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) cât și măsuri remediale (prin furnizarea programului de tip „A doua șansă” pentru 310 adulți de etnie romă).

„Ne dorim să contribuim la reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, în conformitate și cu obiectivele stabilite în cadrul strategiei Europa 2020 a Uniunii Europene. Prin serviciile integrate oferite de acest proiect și personalizate la nevoile educaționale, sociale și economice ale beneficiarilor, proiectul va crește premisele pentru o participare școlara mai bună, pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și, prin extensie, pentru un succes școlar adecvat al persoanelor de etnie romă”, a declarat Ionela Cristea, Manager Proiect, Fundația Roma Education Fund Romania.

În plus, proiectul urmărește și îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane implicate în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii prin cursuri de formare și prin crearea unei platforme online care să faciliteze schimburile de experiență între experiență.

Proiectul se va finaliza cu publicarea unui studiu cu privire la situația părăsirii timpurii a școlii în cele 3 regiuni. Concluziile studiului vorcontribui la dezvoltarea de noi strategii și politici educaționale la nivel național privind reducerea absenteismului și abandonului școlar, dar și privind menținerea și reintegrarea școlară a grupurilor vulnerabile.

„Copiii și părinții romi vor la școală!”  beneficiază de un buget cu o valoare totală de 8.680.858,14 RON şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.