Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Întâlnire de lucru a mentorilor SEI și ADS din cadrul proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală!”

 

În cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” (POSDRU – ID 132996), desfăşurat de Fundaţia Roma Education Fund Romania, a avut loc la Braşov, în perioada 13-16 noiembrie 2014, o întâlnire de lucru a mentorilor din cadrul programelor de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) şi A Două Şansă (ADS), organizată de Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, partener național în proiect. Întâlnirea de lucru a vizat informarea celor 66 de mentori pentru prestarea, la un nivel calitativ cât mai bun, a serviciilor de mentorat din cadrul proiectului, în conformitate cu programul de mentorat.

Obiectivele întâlnrii au fost prezentarea principiilor de baza ale programului de mentorat din cadrul proiectului, a principalelor responsabilităţi ale mentorilor, analiză curriculumului programului (competenţe urmărite, teme şi subteme, tipuri de activităţi de mentorat, monitorizarea progresului persoanelor mentorate), descrierea unor activităţi de învăţare adecvate pentru grupurile de elevi, respectiv de adulţi şi exersarea proiectării activităţilor tematice pentru persoanele mentorate.

Mentorii SEI şi ADS au rolul de a motiva copiii şi părinţii acestora (cursanţii ADS) pentru continuarea studiilor, sprijină persoanele mentorate pentru a conştientiza importanţa şcolii, având un rol semnificativ în prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi – la nivelul învăţământului ADS – în reluarea studiilor în vederea finalizării învăţământului obligatoriu. Mentorul menţine legătura cu cei mentoraţi, organizând şi desfăşurând întâlniri individuale şi de grup cu scopul de a facilita formarea unor abilităţi de comunicare, cooperare, de dezvoltare personală şi de a oferi consiliere şi orientare educaţională şi profesională, în limita competenţelor sale. De asemena, mentorul monitorizează frecvenţa şi progresul şcolar al elevilor şi cursanţilor ADS mentoraţi şi propune soluţii de îmbunătăţire a calităţii participării şcolare, acolo unde este cazul. Nu în ultimul rând, mentorul facilitează relaţia şcoală-părinţi încurajând implicarea părinţilor în viaţă şcolară a elevilor mentoraţi.Scopul general al programului de mentorat din cadrul proiectului este să sprijine succesul şcolar atât al copiilor de gimnaziu, cât şi al părinţilor acestora, cursanţi ADS. Pentru activităţile de mentorat au fost selectaţi 66 mentori – 46 pentru 800 elevi beneficiari în cadrul componentei Sprijin Educaţional Intensiv şi 20 mentori pentru 310 părinţi/cursanţi A Două Şansă. Un mentor va lucra, în medie, cu 16 persoane (elevi de gimnaziu sau cursanţi ADS).

Proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – august 2015 şi are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare şi consiliere, sprijin educaţional suplimentar şi subvenţii pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) cât şi măsuri corective prin furnizarea programului de tip „A două şansă” pentru 310 adulţi de etnie roma.

În cadrul proiectului, al cărui beneficiar principal este Fundaţia Roma Education Fund Romania, componentă de mentorat, consiliere şi orientare este în responsabilitatea partenerului Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj (www.romacenter.ro).