Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Întâlnirea de lucru cu monitorii școlari 12 – 13 ianuarie 2015

 

În perioada  12 – 13 ianuarie 2015, a fost organizată la Hotelul Capitol din București o întâlnire de lucru cu monitorii școlari, contractati în cadrul proiectului “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”. Scopul acestei intalniri de lucru a fost de a planifica activitățile ce vor fi desfășurate în școli și de a stabili tehnici și metode de lucru cât mai eficiente pentru implementarea activităților, în vederea atingerii indicatorilor și a rezultatelor preconizate în proiect

În cadrul proiectului, monitorilor școlari le revine rolul de a spijini, coordona și monitoriza activitățile implementate la nivelul celor 43 de școli beneficiare. Monitorul școlar reprezintă o resursă umană importantă pentru buna implementare a proiectului, contribuind activ și responsabil la asigurarea atingerii indicatorilor stabiliți prin proiect.

În cadrul întâlnirii de lucru:

  • Au fost realizate prezentări privind organizația REF România, obiectivele, activitățile și locațiile în care se derulează proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”;
  • A fost prezentată componenta de mentorat a proiectului, asigurată de către partenerul național 1 Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi;
  • Monitorii școlari au fost informați despre rolul pe care îl vor avea și sarcinile ce le vor reveni în implementarea proiectului (conform fișei postului);
  • Au fost prezentate componentele procesului de monitorizare al proiectului în care vor fi monitorii școlari direct implicați;
  • S-a realizat instruirea acestora pe Procedura de raportare din cadrul proiectului și s-a lucrat efectiv pe documentele lunare de raportare pe care le vor avea de realizat;
  • Au fost prezentate și explicate instrumentele de lucru pe monitorizare /formularele de raportare;
  • S-au prezentat obiectivele și strategia proiectului privind organizarea și derularea campaniei de informare și conștientizare în școli (A11.2);
  • De asemenea, a fost realizată o prezentare succintă a Programelor de Sprijin Educațional Intensiv și A Doua Șansă Secundar Inferior, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5248/2011 (corelarea cu serviciile de catering, evaluarea cursanților, instrumente utilizate în cadrul programului etc), adaptat la cerințele de implementare ale proiectului.

Cu ocazia întâlnirii de lucru, a fost realizat un interviu cu Ionela Zmău, director Școala Generală Podul Iloaiei, județul Iași.

 

Video Partea 1

Video Partea 2