Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lansarea activităţilor de Sprijin Educaţional Intensiv şi A Două Şansă în 43 de școli din ţară

Fundaţia Roma Education Fund Romania anunţă începerea activităţilor de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) şi A Doua Şansă în 43 de școli din regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Nord Est, în cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” (POSDRU – ID 132996).

Programul de Sprijin Educaţional Intensiv presupune sprijin acordat de către cadre didactice calificate, angajate prin proiect, celor 800 de elevi romi din clasele V-VIII, selectaţi în cadrul proiectului. Astfel, se asigură retenţia elevilor cu risc de abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru finalizarea ciclului gimnazial, respectiv accederea la nivel liceal pentru elevii din clasa a VIII-a. Elevii vor beneficia de sesiuni suplimentare la materiile Limba și Literatura Română şi Matematică pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele la aceste materii dar și de servicii integrate de mentorat, consiliere și subvenții.
Activităţile de Sprijin Educaţional Intensiv acordate elevilor sunt esenţiale pentru reducerea fenomenului de abandon şcolar prin îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, în vederea creşterii oportunităţilor de accesare a învăţământului secundar superior (liceul), a şanselor de a finaliza învăţământul secundar şi a accesării unui loc de muncă stabil.

Programul de tip A Doua Șansă pentru învăţământul secundar inferior are ca scop asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie romă care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenții.

Programul oferă măsuri remediale de tip A Doua Șansă în anul I pentru dobândirea competenţelor de bază celor care au părăsit timpuriu şcoala, oferind cursanților avantaje precum: durata flexibilă a programului, învăţarea alături de colegi aflaţi în situaţii de viaţă similare, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite anterior, conţinuturi adaptate vârstei şi intereselor, evaluare centrată pe competenţe, consiliere şi sprijin.

Proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Înfiinţată în 2009, Fundaţia Roma Education Fund (REF) România este o organizaţie non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaţionale dintre populaţia romă şi ne-romă şi de a acţiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii romi.

Pentru informații suplimentare:

Georgiana Bărbulescu
Expert Publicitate și Informare

Roma Education Fund Romania
Vaselor 60 | 021255 București | Romania
phone: +40.21.2000.617

Contact: georgiana.barbulescu@romaeducationfund.org