Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Schimburi de experienţă şi bune practici privind măsurile de prevenire şi de corectare a părăsirii şcolii

 

Fundaţia Roma Education Fund România a organizat în perioada 27 martie – 17 aprilie, în cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”, trei schimburi de experienţă şi bune practici, câte unul la nivelul fiecărei regiuni vizate în intervenţia proiectului: Sud-Muntenia (Bucureşti), Centru (Braşov) şi Nord-Est (Piatra-Neamţ).

Obiectivele schimburilor de experienţă şi bune practici au fost informarea şi conştientizarea persoanelor implicate în implementarea de măsuri preventive sau corective de părăsire a şcolii cu privire la bunele practici privind educația copiilor romi, precum si schimbul de bune  practici  între  experții  implicați  în  cadrul  proiectului  cu  alţi  experţi  din domeniul educației.

În cadrul schimburilor de experienţă a lecţiilor învăţate şi a bunelor practici au participat 155 persoane, atât din cadrul personalului implicat în proiect (cadre didactice, mentori şi monitori şcolari), cât şi reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene, ai autorităţilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale locale şi alte persoane implicate în proiecte educaţionale.

Pentru realizarea celor 3 schimburi de experienţă, au fost selectate proiecte/bune practici la nivel regional care să corespundă intervenţiei proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”. Astfel, au fost prezentate cazuri de bună practică ale organizaţiilor  neguvernamentale: Salvaţi Copiii România, Agenţia de Dezvoltare Comunitara „Împreună” din Bucuresti, Asociația pentru Parteneriat Comunitar din Brașov, Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității (AIDC), Fundația Solidaritatea și Speranța, filiala Săvinești dar şi ale şcolilor: Şcoala 10, judeţul Giurgiu, Școala Podul Iloaiei şi Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” din judeţul Iași. De asemenea, în cadrul schimbului de experienţă din regiunea Centru, a avut loc prezentarea proiectului de bună practică ,“A Două Şansă”, desfăşurat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.

Echipa Fundaţiei Roma Education Fund România a prezentat metodologiile dezvoltate şi utilizate în cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”: metodologiile programului de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) de Limba şi literatură română şi Matematică, metodologia programului A Doua Şansă (ADS) şi metodologia programului de mentorat pentru părinţi şi elevi. În cadrul evenimentelor, a fost lansată şi platforma inter-regională, pentru educaţia grupurilor dezavantajate, instrument care va facilita comunicarea în cadrul proiectului.

Proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Înfiinţată în 2009, Fundaţia Roma Education Fund (REF) România este o organizaţie non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaţionale dintre populaţia romă şi ne-romă şi de a acţiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii romi.