Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Rezultate

REZULTATE obținute în urma implementării proiectului:  

 

 • 845 de elevi de etnie romă, din care 514 fete, din clasele  V-VIII au beneficiat de sprijin educațional intensiv, sesiuni de mentorat, orientare și consiliere educațională;
 • S-a obținut progres școlar al elevilor beneficiari ai proiectului față de evaluarea inițială, la intrarea în proiect: Limba Română – progres de 1,135 puncte; Matematică – progres de 1,901 puncte
 • 748 elevi romi beneficiari de consiliere/orientare și-au continuat studiile, prezentând adeverințe eliberate de școală, pentru a dovedi înscrierea în anul școlar 2015-2016;
 • 132 elevi romi de clasa a VIII-a, beneficiari ai sesiunilor SEI, s-au înscris în cls. a IX-a la liceu;
 • În 17 școli ale proiectului s-a prelungit acordarea serviciilor de suport educațional intensiv pentru ca un număr 262 de  elevi, care au înregistrat corigențe, să fie sprijiniți pentru a putea promova clasa și să-și continue studiile; în 31 de școli s-a prelungit activitatea de mentorat SEI pentru 425 elevi beneficiari, cu aceștia realizându-se în continuare, întâlniri individuale și de grup, excursii și alte evenimente non-formale; în realizarea acestor activități prelungite au fost implicați 30 profesori SEI și 33 mentori SEI; Prelungirea activităților A7.3 (sesiuni SEI) și A7.4 (mentorat SEI) a reprezentat o activitate corectivă a managementul proiectului, menită să contribuie la creșterea numărului elevilor menținuți în sistemul de învățământ, prin continuarea studiilor;
 • 641 elevi din cei 800 din cadrul proiectului au primit rechizite școlare;
 • 943 părinți romi ai elevilor beneficiari SEI, din care 552 femei, au fost consiliați pentru a fi motivați și responsabilizați să-și susțină copiii în menținerea lor în sistemul de învățământ;
 • 244 cadre didactice, din care 197 femei, au fost formate pentru a se implica în  măsurile corective (154 profesori ADS) și preventive (90 profesori SEI) de părăsire timpurie a şcolii; dintre acestea, 114 profesori ADS și 86 profesori SEI au devenit o resursă umană importantă a proiectului dar și la nivelul celor 43 de școlii în care s-a implementat proiectul, resurse umane ce pot transfera cunoștințele acumulate la nivelul tuturor elevilor din școala;
 • 43 mentori SEI, angajați ai partenerului 1 CRCR – implicați în prestarea serviciilor de mentorat,consiliere și orientare pentru un număr de 1788 beneficiari ( din care, 845 elevi beneficiari SEI și 943 părinți/tutori ai acestora);
 • 23 mentori ADS, angajați ai partenerului 1 CRCR – implicați în prestarea serviciilor de mentorat,consiliere și orientare pentru un număr de 321 părinți beneficiari ai programului ADS;
 • 1105 ( 792 beneficiari SEI + 313 beneficiari ADS) burse de studiu acordate elevilor beneficiari din clasele V-VIII și și adulților de etnie romă participanți în programul “A doua șansă” din cele 3 regiuni;
 • 285 adulți romi absolvenţi ai anului I al programului de educaţie de tip „A Doua Șansă”;
 • 156 de persoane (din care 109 femei) informate şi conştientizate din cadrul personalului implicat în implementarea de măsuri preventive sau corective de părăsire a şcolii în cadrul celor 3 sesiuni de schimburi de experienţă;
 • 839 părinți de etnie romă, din care 698 au fost femei, participanți la sesiunile de informare și conștientizare asupra rolului educaţiei în promovarea incluziunii sociale (A11.2), din comunitățile vizitate de echipele REF și CRCR;
 • 1470 femei participante în cadrul proiectului, cu formular de grup țintă;
 • 1 web-site și o platformă inter-regională, cu minim 300 de utilizatori, realizate în proiect, accesibile pentru informare, documentare și dezvoltare profesională
 • 1 studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 3 regiuni în care se implementează proiectul,  diseminat școlilor și reprezentanților organizațiilor și instituțiilor din domeniul învățământului (inclusiv la ISJ-uri și la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice