Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare

 

Beneficiar: Fundaţia Roma Education Fund Romania

Parteneri:

 • Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
 • Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) – Partener Transnațional

Perioada de implementare: Aprilie 2014 – August 2015

Proiect finanțat prin POSDRU 2007 – 2013

Numărul de identificare: POSDRU/162/2.2/S/132996

Regiunile în care se implementează proiectul :

test

 • Regiunea Centru
 • Regiunea Nord-Est
 • Regiunea Sud-Muntenia

Obiectiv general:

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Obiective specifice:

 • Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului “A doua șansă”, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere și subvenții.
 • Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 800 de elevi romi din clasele V-VIII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
 • Îmbunătățirea competențelor a 240 de persoane din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.

Grup ţintă:

 • 800 de elevi romi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din clasele V- VIII din mediul urban şi rural din regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia;
 • 800 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • 310 persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 • 240 de cadre didactice implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.

Activităţi specifice:

 • Implementarea programului “A doua șansă” pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu;
 • Desfășurarea sesiunilor de sprijin educațional intensiv, sesiuni de mentorat, orientare și consiliere educațională în școlile din proiect, pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII;
 • Cursuri de formare pentru 240 de cadre didactice implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă;
 • Organizarea unor sesiuni de schimburi de experiență a lecțiilor învățate și bunelor practici în implementarea programelor de prevenire și corectare a părăsirii timpurii a școlii;
 • Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 3 regiuni;
 • Organizarea unei campanii de informare și conștientizare pentru actorii implicați în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii de către elevii romi;
 • Dezvoltarea și actualizarea unei platforme inter-regionale pentru educația grupurilor dezavantajate;
 • Dezvoltarea și actualizarea permanentă a unei baze de date a proiectului;
 • Organizarea unor conferinţe de lansare și încheiere a proiectului;
 • Elaborarea și actualizarea unui website al proiectului.