Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sinteza analizei rezultatelor înregistrate de elevii beneficiari la testarea inițială și intermediară din cadrul proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală” ID 13299

 

Sinteza analizei rezultatelor înregistrate de elevii beneficiari la testarea inițială și intermediară din cadrul proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală” ID 13299

În analizele derulate, a fost comparata dinamica mediilor elevilor care au fost testați atât inițial, cât și în cadrul evaluării intermediare ( – au existat cazuri de elevi beneficiari pentru care nu există note disponibile, fie în evaluarea inițială, fie în cea intermediară, caz în care analiza dinamicii nu se poate realiza.)

De asemenea, analiza s-a realizat separat pentru fiecare din cele doua materii – limba română, respectiv matematică. Raportul prezinta dinamica mediilor atât general, la nivelul tuturor elevilor beneficiari pentru care au existat date la testare în ambele momente, dar și la nivelul fiecărei școli.

  1. Media generală la testarea inițială vs. Media generală la testarea intermediară

S-a remarcat în primul rând faptul că elevii beneficiari au înregistrat un progres general atât la română, cât și la matematica. La limba română media generală înregistrată de elevii beneficiari a crescut cu 0.67 puncte în evaluarea intermediară față de cea inițială (de la 4.73 media generală în evaluarea inițială, la 5,40 media generală în evaluarea finală); la matematică media a crescut cu 1.2 puncte, de la 3.42 la 4.62.

Diferența înregistrată între media generală înregistrată inițial și cea înregistrată la testarea intermediară este una semnificativă statistic. Aceasta înseamnă că diferența înregistrată este una reală, care reflectă o modificare în cunoștințele și abilitățile elevilor, și nu este o diferență datorată posibilelor erori de măsurare.

Dinamica rezultatelor la Limba Română per școli

In cazul a 20 de școli nivelul îmbunătățirii mediei elevilor beneficiari din școală a fost superioară îmbunătățirii identificate la nivelul tuturor beneficiarilor din proiect. Cele mai ridicate îmbunătățiri ale mediei au fost semnalate în școlile: Valea Seacă, Vasilați, Iacobeni și Valea Călugărească. Pe de altă parte, unele școli au pornit de la un nivel ridicat al rezultatelor iar marja de progres era evident mai redusă (când elevul are deja un nivel ridicat, progresul este mai greu de obținut). Au existat și școli unde, deși a fost înregistat progres, media beneficiarilor din școală a fost sub 5 – de exemplu: Valea Moldovei, Comana, Făgăraș sau Apalina.

Au existat, de asemenea, școli în care nu a existat progres, ci dimpotrivă regres. În șase școli s-a înregistrat regres de peste 0.3 puncte la media pe întreaga școala: Limba română – Singureni, Băleni, Băcioiu, Temelia, Voitinel, Brădeni.

Dinamica rezultatelor la Matematică per școli

La matematică s-a înregistrat progres peste media de progres înregistrată la nivelul tuturor beneficiarilor în 20 de școli. Cel mai ridicat progres s-a înregistrat în: Dâlga, Brădeni, Petelea, Iacobeni, Fetești 1. S-a remarcat faptul ca dinamica înregistrată la Limba română nu este neapărat similară cu dinamica la matematică în aceeași școală. Dacă la limba română, în Brădeni, s-a înregistrat cea mai mare rată de regres, la matematică s-a înregistrat a doua cea mai ridicată rată de progres. Una din explicațiile acestei dinamici pozitive sau negative își găsește cauza în calitatea profesorilor și a serviciilor suport furnizate în fiecare școală.

Patru școli au înregistrat regres la rezultatele obținute la matematică – Băleni, Izvoarele, Temelia, Singureni.

Datele arată progres în acumulările educaționale la evaluarea intermediară comparativ cu evaluarea inițială atât la limba română cât și la matematică. Sunt totuși școli unde progresul a fost mai marcant, în alte școli s-a înregistrat progres, mai degrabă modest, iar în alte școli s-a înregistrat mai degrabă regres.

Este cazul unei analize punctuale, mai ales la nivelul școlilor unde s-a înregistrat regres, pentru a identifica condițiile implementării proiectului care au generat situația indezirabilă; iar în cazul școlilor unde s-a înregistrat progres substanțial, este util a analiza și evidenția condițiile dezirabile care au favorizat situațiile pozitive.